Profil

Na základě úspěšné činnosti od roku 1990 na českém trhu jsme se rozhodli rozšířit nabídku služeb. Rádi bychom zdůraznili, že tyto "nové" součásti naší nabídky jsou v podstatě služby, které jsme dodávali již dříve, pod hlavičkou firem, jež si je u nás objednaly formou subdodávky. Vzhledem k tomu, že po dosavadních zkušenostech nemůžeme již nadále garantovat obecně vysoký standard služeb poskytovaný našim přímým klientům v případech, kdy do kvality, obsahu a ceny vstupují další firmy jako mezičlánek, rozhodli jsme se zde prezentovat jako firma poskytující úplný servis individuálním návštěvníkům a klientům na úrovni Business, Executive a V.I.P. Class. Rádi bychom zde prezentovali služby v následujícím rozsahu:

1. LIMOUSINE SERVICE

Naše firma disponuje v této zemi naprosto ojedinělým autoparkem, sestávajícím z automobilů americké a evropské provenience. Jedná se o tzv. stretch - limuzíny značky Cadillac,Lincoln ve třídě V.I.P., limuzíny značky Mercedes S pro klienty třídy Executive, Mercedes E ve třídě Business, pro větší skupiny klientů poskytujeme minibusy Ford Club Wagon XLT a Mercedes Panorama v komfortní úpravě. Vlajkovou lodí je potom Limo Van - nadstandardní vozidlo ve třídě V.I.P., které, stejně jako ostatní vozy této třídy, splňuje parametry pro dopravu střežených osob. Všechny vozy jsou vybaveny klimatizací a radiostanicí. Vozy nejvyšší třídy jsou vybaveny nadstandardním příslušenstvím (VCR, bar, konferenční úprava, oddělený prostor řidiče). Navíc je možné přiobjednat palubní mobilní telefon GSM. Díky nepřetržitému spojení vozu s radiodispečinkem dosahujeme flexibility, která je pro práci s tak náročnou klientelou nezbytná.

2. OCHRANA OSOB

Vzhledem k významu a postavení našich klientů, je samozřejmou součástí našich služeb i ochrana zákazníka. Naše partnerská firma V.A.N. Group International s Vámi zkonzultuje Vaše požadavky, vybere vhodný druh ochrany a dodá profesionální bodyguardy i tým pro systémovou ostrahu a bezpečnostní zajištění větších akcí.

3. PŘEPRAVNÍ SLUŽBY

Náš dopravní dispečink neslouží jen pro organizaci přepravy limuzínami, ale je schopen poskytovat dopravní služby v nejširším rozsahu. Jsme schopni pokrýt v podstatě jakýkoliv požadavek na přepravu osob i materiálu a to nejen po celém území ČR, ale, dle platných mezinárodních norem, i do zahraničí. Tímto způsobem spolupracujeme s našimi klienty při zajištění organizačně náročných akcí, jako jsou hudební koncerty a festivaly, konference a jiné společenské akce. Pokud se Váš klient rozhodne pro službu Rent-a-Car, zajistíme mu požadované vozidlo. V případě nouze zajistíme odtahovou službu, zkontaktujeme nejbližší autoservis a zajistíme ubytování či náhradní dopravu.

4. INCOMING SERVIS

Pro klienty, kteří nejsou rozhodnuti o náplni jejich pobytu, či o takovou službu požádají, vypracujeme itinerář, nabídneme ubytování a upravíme plán pobytu tak, aby svou náplní i časovým plánem nejlépe vyhovoval. Poskytujeme také průvodcovské služby ve všech světových jazycích běžně, v jazycích ostatních dle možností. Všichni průvodci jsou profesionály a jsou vybráni nejen pro svou erudici, ale i pro znalost specifik práce s náročnou klientelou. Náš servis zahrnuje i rezervace lístků a vstupů do památkových objektů a speciální odbavení na V.I.P. salonku i charterovém terminálu letiště.
Jak vidíte, naše nabídka je široká. Chtěli bychom však zdůraznit, že veškeré výše uvedené služby zajistíme na stoprocentní úrovni. Garantujeme zde výsledek práce nejen firmy LCS, ale i uvedených partnerů. Tito byli vybráni na základě dlouhodobé úspěšné spolupráce proto, že ve svém oboru jsou bezesporu tuzemskou špičkou. Ostatně dále uvádíme seznam publikovaných klientů, takže si sami můžete utvořit názor na pravdivost tohoto tvrzení.

Na závěr, než se ponoříte do technických detailů, bychom chtěli zdůraznit několik pravidel, jimiž se řídíme:

  • Profesionalita. Všichni zainteresovaní jsou v každém momentu své činnosti plnými profesionály. Pracujeme za peníze, ale základním cílem je vždy spokojenost klienta. Nikdo nás nedonutí převzít zakázku, která by ohrozila pověst firmy a tím i zákazníka, jehož přízně si vážíme a která nás živí. Neslibujeme to, co nejsme schopni či ochotni pro klienta udělat, vždy však splníme to, co jsme slíbili.
  • Týmová práce. Naše "družina" je velká, pro klienta jsme však vždy tým. Jeden klient má mít jednoho dodavatele, protože jen takto můžeme za službu odpovídat.
  • Serióznost. Náš přístup je vždy seriózní, svých klientů si vážíme. Nejednáme za zády partnera. Problémy nevytváříme, pokud nastanou, neutíkáme od nich, ale snažíme se je řešit. Totéž očekáváme od našich partnerů a klientů. Neseriózní přístup je důvodem k ukončení spolupráce.
  • Diskrétnost. Ve své práci nejsme jen továrnou na služby, jsme také klientovi společníkem. Proto jsou jeho aktivity v mezích zákona jeho osobní záležitostí. Náš servis je osobní, jeho obsah nezveřejňujeme.

TECHNICKÉ DODATKY

  • Objednávky a dodací lhůty. Veškeré dopravní zakázky řešíme obratem, nejdéle však ve lhůtě 12 hodin. Zakázky na incomingové služby řešíme do 24 hod. V hlavní sezóně garantujeme dodávky průvodcovských služeb u objednávek došlých nejméně dva dny před plněním služby, pro ubytování platí garance pro objednávky došlé nejméně 10 dní před nájezdem klienta. U dlouhodobých rezervací vyžadujeme platbu do posledního dne opce.
  • Ochrana. Ochranu lze objednat k dopravě nebo i samostatně, dodáme obratem.
  • Ceny a tarify. Ceníky a tarify uvádíme na samostatných strankách.
  • Platební podmínky. Služby dodáváme pouze na základě objednávky. Objednávky lze doručit faxem, E-mailem nebo telefonicky na dispečink. Služby lze uhradit kreditní kartou (VISA, AMEX, MASTER), v hotovosti, při delší spolupráci fakturou.