Loading...

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky LCS - Limousine Car spiritka, s.r.o.

1. Předmět podmínek:
Tato smlouva stanovuje podmínky a ustanovení mezi LCS - Limousine Car Spiritka, s.r.o., dále jen "Společnost LCS", a zákazníkem, který využívá služby limuzín servisu, dále jen "Zákazník". Služby limuzín servisu jsou poskytovány na základě těchto obchodních podmínek a jejich platnost začíná v okamžiku, kdy je Zákazníkem podepsán souhlas nebo je zahájeno využívání služeb.

2. Rezervace a potvrzení:
Zákazník může provést rezervaci služeb limuzín servisu telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím online rezervačního formuláře na webových stránkách společnosti. Po obdržení rezervace společnost potvrdí Zákazníkovi dostupnost služeb a podmínky rezervace. Rezervace je platná až po potvrzení společnosti.

3. Storno rezervace:
Zákazník má právo bez sankcí zrušit rezervaci limuzínových služeb nejméně 24 hodin před plánovaným začátkem služby. Pokud je rezervace zrušena později nebo v případě neomluveného nepříchodu, společnost si vyhrazuje právo účtovat zákazníkovi částku za storno v souladu s platným cenovým seznamem.

4. Cenové podmínky:
Ceny limuzínových služeb společnosti LCS a mohou se lišit v závislosti na typu vozidla, délce trasy, času poskytování služby a dalších faktorech. Všechny ceny jsou uvedeny v místní měně a jsou konečné. Společnost LCS si vyhrazuje právo změnit ceny služeb a bude o těchto změnách včas informovat Zákazníka.

5. Platební podmínky:
Platby za poskytnuté limuzínové služby jsou splatné v hotovosti nebo platební kartou v den poskytnutí služby, pokud není dohodnuto jinak. Faktura může být vystavena na základě žádosti Zákazníka. V případě, že Zákazník neuhradí fakturovanou částku do stanovené lhůty, může být účtována sankce za prodlení.

6. Zodpovědnost za majetek:
Společnost LCS nenese odpovědnost za škody způsobené na osobním majetku zákazníka během poskytování služby, včetně ztráty nebo poškození zavazadel nebo jiných osobních věcí.

7. Zodpovědnost za zpoždění:
Společnost LCS se snaží zajistit dodržení plánovaného času odjezdu a příjezdu. V případě nepředvídatelných okolností, které by mohly způsobit zpoždění, se společnost zavazuje informovat Zákazníka co nejdříve a poskytnout adekvátní řešení.

8. Zrušení nebo změna služby ze strany společnosti:
Společnost LCS si vyhrazuje právo zrušit nebo změnit službu z důvodu nepředvídatelných okolností, jako jsou technické problémy s vozidlem nebo jiné mimořádné události. V takovém případě se společnost zavazuje nabídnout Zákazníkovi alternativní řešení nebo vrátit plnou částku za službu.

9. Ochrana osobních údajů:
Společnost LCS bude s osobními údaji Zákazníka nakládat v souladu se zákony o ochraně osobních údajů a použije je pouze pro účely poskytování služeb limuzín servisu. Více o ochraně osobních údajů zde.

10. Platnost podmínek:
Tyto obchodní podmínky jsou platné od data, kdy jsou Zákazníkem přijaty, až do jejich změny nebo zrušení. Společnost LCS si vyhrazuje právo tyto podmínky aktualizovat a bude Zákazníky včas informovat o jakýchkoli změnách.

Formulář pro objednávku transferu

Nová rezervace
Osobní informace
(Maximální počet znaků : 250)